Prof. Dr. Saadet Akarsu

Prof. Dr. Saadet Akarsu

saadet.akarsu@gmail.com

DÖVME YAPTIRMASAM DAHA İYİ OLUR

SAĞLIK VE YAŞAM

Prof. Dr. Saadet AKARSU

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı

e-mail: saadet.akarsu@gmail.com

Kabile toplumlarında ve alt kültürlerde dinsel ritüellerin bir parçası olmuştur. Günümüzde dövme yaptırmak moda haline gelmiştir. Basit siyah çizimlerden, ayrıntılı renkli tasarımlara kadar; hemen herkes duygu ve düşüncelerini ifade etmek için vücutlarını kullanmaktadırlar. Dövmelere yüklenen anlamlar kültürden kültüre ve zamandan zamana değişmiştir. Dekoratif vücut damgalama uygulaması olarak da değerlendirilir. Bu tür damgalama ve işaretleme davranışına dair arkeolojik izlere Amerika'dan Avrupa'ya, Asya'dan Avusturalya' ya ve Afrika'ya kadar insan uygarlığının yer edindiği her kıtada rastlanmıştır. Bulunan en eski dövme izi, günümüzden 8000 yıl kadar önce bugünkü Peru'da yaşayan bir kabileye aittir.

Günümüzdeki dövme iğneleri çok daha yüksek hızda çalışarak, uçlarındaki boyayı deri içerisine enjekte etmektedir. Kullanılan tipik dövme iğneleri dakikada 50 ila 3.000 defa deriye girip çıkabilecek şekildedir. İğne, derimizin epidermis tabakasını boydan boya deler ve böylece ucu, dermis adı verilen daha derin deri tabakasına kadar ulaşabilir. Boya, buraya enjekte edilir. Dermis içerisinde kolajen ipçikler, sinirler, salgı bezleri, kan damarları ve benzeri yapılar bulunur. Dövme iğnesi vücuda her girdiğinde, vücutta bir delik açar ve yara izi bırakır. Bu da, normal olarak, vücudu hemen uyarır ve savunma sistemini harekete geçirir. Vücudumuzdaki savunma hücreleri iğnenin girdiği yara bölgesine üşüşürler ve yarayı tamir etmeye çalışırlar. Vücudumuzun bu savunma çabası, dövmeleri kalıcı yapan ana elemandır.

İlk olarak, makrofaj adı verilen hücreler yaraya müdahale ederler. İğneden bırakılan boyayı yiyerek yok etmeye çalışırlar. Makrofajların bu boyayı tamamen yok edebilmesi için yapması gereken, yedikleri boyayı lenf nodlarına götürmektir. Lenflere ulaştırılabilen bu boya parçaları yok edilir. Lenf nodlarına geri dönemeyen bu makrofajların içerisindeki boya, dışarıdan da görülebilecek şekilde deri altında, makrofajın içerisinde sıkışıp kalır. Kimi boya partikülleri ise dermis tabakasındaki jel kıvamındaki ortam içerisinde asılı kalırlar ve hapsolurlar. Bazıları ise derimizdeki fibroblast isimli hücreler tarafından yakalanırlar.

Boya vücuda ilk enjekte edildiğinde, büyük bir kısmı aynı zamanda dış deri tabakası olan epidermiste kalır. Ancak bu hücreler daha sonradan normal şekilde dökülürler ve epidermisteki boya tabakası birkaç gün içerisinde tamamen yok olur. Tamamen iyileşme, 2-4 hafta arası sürer. Boya partiküllerini hapseden dermal hücreler ise, ta ki ölene kadar deri altında içlerindeki boyayla birlikte yaşarlar. Öldükleri zaman, etraflarında bulunan daha genç dermal hücreler, ölüleri yerler. Böylece boya artık onlara geçer. Bu sayede, dermal hücreler ölse bile, içlerindeki boya nesilden nesle aktarılır. Vücut zaman geçtikçe bu boya parçacıklarının bir kısmını egale etmeyi başarır. Bu sebeple dövmeler yıllar geçtikçe solar.

Modern teknoloji sayesinde özel lazerler, derinin istediğimiz kadar derinliğine ulaşabilirler. Çeşitli dalga boyları kullanan bu lazerler, boya parçacıklarını tek tek hedef alarak parçalarlar. Dövmenin siyah olması bu konuda bir avantajdır. Çünkü bu lazerle siyah parçacıklar en kolay şekilde hedef alınabilir. Daha ufak parçalara ayrılan bu boya kapsülleri, makrofajlar tarafından çok daha kolay bir şekilde yakalanır ve yok edilir. Siyah harici renklerde silme işlemi daha zor olur. Günümüzde halen bir dövmeyi silmek, yaptırmaktan daha zordur.

İnsanlar diğer tüm hayvanlar gibi derilerini dökerler. Ortalama bir insan her saat 40.000, yani günde yaklaşık 1.000.000 deri hücresini yitirir. Bu hücreler, vücudumuzdan ayrılarak etrafa saçılırlar. Havada toz olarak gördüğümüz parçacıkların büyük bir kısmı, hayvanların derilerinden ayrılan parçaların bir araya gelerek öbeklenmesiyle oluşan parçacıklardır. O zaman dövmeler neden, deriyle birlikte bozularak bir süre sonra yok olmaz? Çünkü dövme yapımında kullanılan boya, günlük olarak döktüğümüz dış deri tabakasının daha alt kısımlarına ulaşacak şekilde vücuda yerleştirilir. Dolayısıyla deri dökülse de, dövmeyi oluşturan boya bu dökülmeden etkilenmez.

Zararları: Kına ve meyankökü dışındaki boyalar organik yapılı boyalar kanserojen etki yaparlar. Geçici dövmelerin bir çoğu deriden içeri girmez. Fakat kollojen yapı yani deri tarafından emilen-kalitesiz geçici dövmelerde cilt kanseri riski vardır. Kınayla yapılanda sorun olmaz. Dövme uygulaması esnasında cildin travmatize edilmesi olası kanser gelişim mekanizması nedenidir. Dermise enjekte edilen pigmentler cilt tarafından yabancı materyal olarak algılanmaktadır. Bu da kronik inflamatuar bir sürecin başlamasına yol açmaktadır.  Dövme uygulanımı sonrası gerçekleşen güneş aracılı kronik ultraviyole radyasyon maruziyeti de kanser gelişmesinden sorumludur. Kullanılan boyalar ultraviyole radyasyon emilimini değiştirebilir. Kanser gelişmesinde sorumlu bir diğer faktör de skar dokusu oluşumudur. Özellikle koyu renk dövmelerin kullanılması kanserojenite dışında da etki etmekte ve gelişen kanserin tanısının konulmasında gecikmeye neden olabilmektedir. Kişinin genetik yatkınlığı veya viral enfeksiyon gibi eşlik eden faktörler de dövmesi olan kişilerde kanser gelişimine yatkınlığı arttırır. Hiç alerjisi olmayan kişide bile alerjiye neden olabilir. Sağlıksız koşullarda yapılan dövme tetanoz, uçuk virüsü, stafilokok, HIV, Hepatit B ve C hatta frengi gibi enfeksiyonların bulaşmasına neden olabilir. Lenf bezi iltihabı, alerjik reaksiyonlar ve keloid oluşumu gözlenebilir. Kabilelerdeki dövmeler doğal boyalarla yapılmasına karşın, günümüzdeki modern dövmelerin bazıları metal tuzlar, uygulamanın tutması için taşıyıcı çözelti içinde çözünen organik boyalar veya plastik bileşiklerin bilinmeyen bir karışımından oluşmaktadır. Bazı dövmeler, MR tetkiki sırasında (içerdiği metaller nedeniyle) şiddetli ağrıya neden olabilir. Birçok dövme içeriği ciltten geçmez. Sürüldüğünde emilmeyen bu maddeler, cilde zerk edildiğinde allerjik reaksiyona neden olabilir.

Dövme yapımında kullanılan boyaların bileşimi hakkında yeterli bilgi yoktur. Çoğu boya tarifi ticari bir sırdır ve üreticiler tarafından korunmaktadır. Avrupa’da kalıcı dövmelerde kullanılan organik boyaların %40’ı deride kozmetik amaçla kullanım için onay almamıştır. %20’si ise karsinojenik aromatik aminler içerir. Fransa’da üreticiler tarafından dövme boyalarının içerdiği kimyasalların belgelenmesi zorunluluğu getirilmiş, Almanya’da ise azo boyası içeren boyaların kullanımı yasaklanmıştır. Son yıllarda kullanılan boyalarda civa, kadmiyum ve kobalt gibi inorganik tuzlar daha az bulunmaktadır. Avrupa marketlerinde yapılan çalışmalar piyasada mevcut olan boyaların kanserojen özellik gösteren azo boyaları ve polisiklik bileşikler içerdiklerini göstermiştir. Sağlık Bakanlığı standartlarını belirlemiştir. Dövme 18 yaşından küçüklere, vücudun baş-boyun ve yüz bölgesine, alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde tesiri altındayken yapılması yasaklanmıştır. Sarhoşa dövme yapılamayacak, satanist işareti ve sigara dövme olamayacak, dövmeliye bir yıl kan vermek yasak olacak, her dövmelinin kaydı tutulacak ve kalıcı dövmeyi silemeyecekler kuralları belirlenmiştir.

ABD’de bazı eyaletlerde 18 yaş altına kalıcı dövme uygulaması tamamen yasaklanırken, bazı eyaletlerde ise 18 yaş altı ebeveyn onayı olmaksızın yapılamamaktadır. Massachusetts’de ancak sağlık bakanlığı tarafından lisanslandırılmış kişi ve merkezlerde uygulama yapılabilmekte, uygulama öncesinde kişilere olası sağlık risklerine karşı yazılı bilgilendirme formu okutularak onam alınmaktadır. Finlandiya, Fransa, Almanya, İngiltere ve Avusturya’da kalıcı dövme yaptırabilmek için yasal yaş 18 olarak belirlenmiştir. Bu yaş grubunun altındakilerin kalıcı dövme yaptırabilmesi için yasal varisi veya ebeveyninin onayı gereklidir.

Psikolojik boyutu: Geçici bir duygu durumu olmasına rağmen kimi aşkını ve kimi de nefretini kalıcı kılmaktadır. Hiçbir şeyi sebepsiz yere yapmayız. Verdiğimiz her kararın iç dünyamızda bir karşılığı vardır. Dövme de böyledir. Dövmenin genel amacı dışarıdan bakıldığında estetik ya da süslenme olarak görünse de bilinç altında sosyo-psikolojik nedenler de yatmaktadır. İlk yaptırma dönemi, ergenlikte çok fazladır. Vücut dekorasyonu, yani estetik olarak gördüğünü söyleyenler vardır. Yaptıranların içinde bir gruplaşma da vardır. Sanki bir iletişim ya da olması gereken bir amblem gibi de kullananlar olmaktadır. Bazı çalışmalarda, özellikle ergen kesime neden dövme yaptıklarını sormuşlar. %25'i neden yaptırdığını bilmediğini söylemiştir. %25'i estetik olarak kendine daha güven kazandığını söylemiştir. Diğer %25'i birçok başka neden söylemiştir. Dövme yaptıranlarda yapılan çalışmalarda psikiyatrik rahatsızlıklar var mı ya da başka psikolojik nedenler var mı diye bakıldığında tekrarlayıcı kompleks davranışları gösterenler çıkmıştır. Antisosyal özellikleri olanlar çıkmıştır. Bunu yapanlar aynı zamanda cinsel isteğinde artış olan kesimin içinde çıkmıştır. Yani bir cinsellik objesi olarak da kullanılmış. Dövme yapan gençlerin cinsellikte daha aktif hale gelebildiğiyle ilgili yayınlar vardır. Yani bu cinselliği tetiklemektedir. Cinselliği 20-22 yaştan önce öğrenme ile bazı sorunlar çıkmaktadır. Erken yaşta hamilelikler ve intiharlar olabilmektedir. Grupların içinde alkol ve uyuşturucu bağlantılı çıkmıştır. Yani bazı psikiyatrik rahatsızlıklar yüksek oranda görülmüştür.

Dini boyutu: Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, "Dövme yani vücuda iğneler batırarak deri altına boya zerk etmek sureti ile deri üzerinde çeşitli şekiller oluşturmak dinimizce yasaklanmıştır. Vücudunda dövme bulunan bir kimse, sağlığına zarar vermeyecek yöntemlerle onu ortadan kaldırmalıdır." açıklamasını yapmıştır. Diyanet yapıştırma yöntemi ile deri üstüne yapılan geçici dövmenin de abdeste engel olduğunu belirtmiştir. Suyun deriye nüfuzunu engelleyen dövmeler dini hayatımıza engeldir. Dolayısıyla günahtır denilmektedir. Doğal yapıya yönelik bütün müdahaleler dinimizde yasaktır. Bedene sağlıksız uygulamalarla işkence çektirmek günahtır. Bazı ilahiyatçılar ise dövme yaptıranın ibadeti makbuldür demektedirler. Ancak yaradılışa razı olmak en güzelidir diye belirtmektedirler. Bazı ilahiyatçılar da Diyanet'in bu görüşüne katılmamaktadırlar. Kuran'da dövme ile ilgili 'Haramdır, günahtır" diye bir ayet olmadığını belirtmektedirler.

Ailelerin tutumu nasıl olmalıdır? Çocuklar genelde birbirlerinden bir moda tutkusu gibi etkileniyorlar. Aileler bir takım tıbbi risklerin olduğunu çocuğa iyi açıklamalıdırlar. Bu tıbbi risklerin içinde ölümcül nedene sebep olabilecek AISD'den Hepatit B ve Hepatit C'ye kadar, tetanoza kadar birçok rahatsızlığı alabileceklerini anlatmalıdırlar. Gençlerin üzerinde yapılan çalışmalarda 100 kişiden 20'si ya da 10'unun dövme ve piercing yaptırdığı ortaya çıkmıştır. Bu da onların bir takım psikiyatrik sıkıntısı olduğunu göstermektedir. O zaman ailelerin, benim çocuğum alkol veya uyuşturucu kullanıyor mu ya da çevresinde kullanan arkadaşları var mı diye onları araştırması ve bunların risklerini söylemesi gerekmektedir. Askerlikte de büyük ya da çok dövmesi olanlar psikolojik kontrole tabi tutulmaktadırlar.

Sağlık dolu günler dilerim.

 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Son Yazıları Tüm Yazıları
Haber Scripti: Medya İnternet