Ö.Alpaslan ARİTE

Ö.Alpaslan ARİTE

KAYITDIŞILIĞIN MAKUL DÜZEYİ VAR MIDIR?

YMM Ö.Alpaslan ARİTE

İlkesel düzeyde, kayıtdışılığın ahlak ve vicdan dışı olduğunu savunurum. Hatta 2010 yılında yazdığım bir yazımın başlığı da “Kayıtdışılık Ahlak dışılıktır” idi. Bu ilke esasen istikametimizi, ulaşmak istediğimiz hedefi gösteriyor. Her türlü ahlakdışı işler az yada çok kayıt dışı eylemi, işlemi gerektirir. Dürüst, sorumluluk ihtiva eden, hukuka uygun işlerin kural olarak kayıt dışılığa ihtiyacı yoktur. Öyleyse ilkemiz dürüstlük gereği kayıtdışı olmamak, toplumun bizden beklediği şeffaflığı sunmak, yapıp ettiklerimizin toplumun meşru gördüğü kayıtlarda yer almasınauyum sağlamak, bunun üzerine bina edilen yükümlülüklere rıza göstermektir.

Konu mali işlemler, ekonomik etkinlikler olunca kayıtdışılık hukuk sisteminin en istemediği şey anlamına gelir. Çünkü hukuku işleten güç, hangi kuralın kime, ne kadar uygulanacağına ancak elinde doğru kayıtlar olduğu zaman ulaşır. Nitekim, Gelir İdaresi Başkanlığı stratejik hedeflerinin başına “kayıtdışı ekonomiye son verme” yi koymuştur.

İşte bu noktada başlıktaki soruya cevap verelim: evet, maalesef kayıtdışılığın da makul bir düzeyi vardır. 

Peki, ilkesel düzeyde kayıtdışılık ahlak dışılık ise nasıl oluyor da kayıtdışılığın makul bir düzeyi oluyor?

Bu  çelişki gibi gözüken yargı, bir durum tespitine dayanıyor.

Ülkemizde ve dünyada kayıtdışı ekonominin büyüklüğüne dair ilgili her kuruluşun farklı saptamaları var. Kayıtdışı ekonominin,  toplam ekonomi büyüklüğüne oranına dair gelişmiş ülkelerde kabaca  %5-15 arasında değişen oran için ülkemizde %30-40 arasında hesaplamalar mevcut. Yani ülkemizde her 10 işlemden 4’ünün kayıt dışı olduğu bilimsel olarak kabul ediliyor. Devlet de dahil olmak üzere ekonomik aktörler kararlarını bu veri üzerine kurguluyorlar.

Kayıtdışı ekonomi, bir yandan karapara gibi tespiti anında ilgilisinin adli ve mali sorumluluğunu gerektiren, toplumca da asla kabul görmeyen suç kaynaklı kayıtdışılığı;  bir yandan da yalnızca mali sorumluluğu gerektiren hatta belli düzeyde sorumluluk ta içermeyen işlemleri kapsar.

Birinci ayrımda olanların mazur görülebilir, makul, tolore edilebilir yanı yoktur. Suç örgütleri yada suçu meslek edinmiş kişiler, suç işleyerek elde ettikleri varlıkları toplumdan (devletten) kaçırmak isterler. Bu türden kayıtdışılığa karşı toplumun dürüst her bir ferdinin elbirliği ile mücadele etmesi hukuken ve ahlaken bir mecburiyettir.  

Diğer ayrımda olanlar ise Maliye ve SGK gibi kurumların görev alanına giren faaliyetlerde yükümlükleri azaltmaya dönük kasdî yada ihmali işlemlerle ortaya çıkar. Bu türden kayıtdışılıkla mücadelede yaygın bir söyleyiş bu konuda ne yapılması gerektiğini ortaya koyar: “Tüyü bitmemiş yetimin hakkını gözetmek”. 

İkinci ayrım kapsamında değerlendirebileceğimiz ve kanunların da bir kavrama (kaydedebilme imkanı) meselesi olarak gördüğü kayıtdışılıklar vardır. Bunları kişilerin iradesi meselesi olarak değil bir toplumsal yeterlilik, sistem kurabilme meselesi olarak değerlendirebiliriz. Örneğin vergi ve sigorta mevzuatımızdaki “götürü gider uygulaması”, “basit usul vergilendirme” ,  “asgari işçilik hesaplaması” , “diğer ücretliler” gibi müesseseler kamu idaresinin mali işlemleri kaydedebilme yeteneğinin sınırlarını oluşturur. Kamu idaresi kaydedemeyeceğine kanaat getirdiği işlemleri “götürü” yöntemle yani birebir doğruluk değil, ortalama isabetlilik merkezli kavramaya çalışmaktadır.

Kamu otoritesinin götürü usulle çözdüğü sorunu vergi mükellefleri de farklı bir pencereden yaşamaktadır. Bir vergi mükellefinin ne yaparsa yapsın kayıtlayamadığı işlemler vardır, bu kayıtlayamama vakıası da iki yönlüdür üstelik. Hem girdi maliyet yönünden hem de hasılat /gelir yönünden. Bu zor durumun boyutu ancak erbabına malumdur. Gerçekten halisane, dürüstlükle yapılan tespitle, suiistimal amaçlı yalanı ayırt edebilen uzmanlar için bu nazik konu ayan beyan ortadadır. Neyin sistematik, işlem yapanın iradesinin ötesinde olduğu; neyin hangi kişinin eksik yada hatalı iradesiyle oluştuğu ayrımı hassas bir iştir, üstten, bütüncül, cem’an bakışı gerektirir. Tabi en başta vicdan dediğimiz kalbimizin orta yerindeki denetçinin varlığını ve sözünü esirgemezliğini…

Dolayısıyla bir mazarratın def’i amacıyla bu hususta tedbir almak makul düzeyi ortaya koyar; değilse bunu diline dolayıp kayıtdışılığa mazeret üretmek ahlak dışılığın nişanesidir.

 

 

 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Son Yazıları Tüm Yazıları
Haber Scripti: Medya İnternet