Ö.Alpaslan ARİTE

Ö.Alpaslan ARİTE

VERGİ İNCELEMESİNDE VAATLER, GERÇEKLER

YMM Ö.Alpaslan ARİTE

Beyana dayalı vergilemede mükellef kendi vergisini hesaplar idareye bildirir ve öder. İdare bu beyanların doğruluğunu her zaman için test etme hakkına sahiptir; bu işleme vergi incelemesi diyoruz. 

Maliye Bakanlığı vergi müfettişleri eliyle yapılan bu incelemeler mükellefler için her zaman bir risk unsurudur. Çünkü vergi matrahını dört dörtlük doğru hesapladım diyebilmek büyük iddiadır.  Doğru vergi matrahı sadece niyet olarak en doğru tutarda vergi verme iradesi ile tekemmül etmez. Çoğu zaman karmaşık mevzuat ve çok aktörlü piyasa şartlarında her mükellef kendi şartlarında bir “en iyi”yi yakalamaya çalışır.

Vergi uygulamalarında da “daha iyi, iyinin düşmanıdır”. Bu kuralın uzantısı olarak vergi incelemelerinde garip bir paradoks vardır. İnceleme makamları en kötüyü ehvene yaklaştırmayı çok küçümser, kötüyü iyiye evirmeyi beyhude görür ama en iyiyi daha iyiye yaklaştırmayı büyük maharet sayar.

Vergi incelemesi beyana dayalı vergilerin olmazsa olmazıdır, olmalıdır, daha çok olmalıdır; ama mutlaka daha adil, daha soğukkanlı, daha şeffaf, daha ilkeli olmalıdır.

İşte bu önemli müessese hususunda konunun içinden gelen, vergi inceleme elemanı kökenli Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’ın geçen yıl (2016) medyaya yansıyan ve bundan sonrası için umut veren çok önemli açıklamaları olmuştu.

Özetle şöyle söylemişti Bakanımız: “Vergi kanunlarımıza göre, mükellefin geçmiş 5 yıla ilişkin hesapları incelenebiliyor. Maliye Bakanlığı eğer bir mükellefin defter ve vergisini inceleyecek ise bu en çok 3 yıl olsun, 5 yıl olmasın 2017'den itibaren başlayan dönemlerde vergi inceleme süresi artık 3 yıl olacak. Düzenleme şu andaki mevcut süreleri öne çekmeyecek. Örneğin 2011- 2012'ye ilişkin inceleme sürelerinde kısalma meydana getirmeyeceğiz, o haksızlık olur. Bunu gelecek yılın başından itibaren başlatacağız…”

Vaat edilen düzenleme gayet isabetlidir. Vergi incelemesinde maksat doğru beyanları teşvik ise gayreti, performansı tartışılacak olan idarenin kendisi olmalıdır. Vergi incelemesinde yetki sınırını zaman aşımı ile ilişkilendirmek yersiz bir zorlamadır.

İnceleme, vergiye uyumu hangi düzeyde olursa olsun her mükellef için bir risk niteliği taşıyorsa zaman aşımı süresince bu riski mükellefin sırtında tutmak adil değildir. Üstelik 5 yıllık vergi inceleme yetkisi idarenin iş görme becerisi açısından rantabl ve uygulanabilir de değildir. 3 yıl, işletmenin ve muhasebe defterlerinin sürekliliğini gözeten optimal bir süredir. Bu aynı zamanda ilgiyi, vergi incelemelerinin rehberlik fonksiyonu için ideal dönem olan cari döneme yaklaştırdığı için de değerli bir yaklaşımdır.

Ne yazık ki bu vaat şimdilik kuvveden fiile (Kuvveden fiil; düşünülen, tasarlanan şeyi gerçekleştirmek) geçememiştir. Geçen haftaki yazımızda 7020 sayılı yasada ne yok demiştik, aslında olması gerekip de olmayan düzenlemelerin biri de Bakanımızın bahsettiği bu düzenleme idi. Vergi Usul Kanununda bir cümlelik değişiklikle bu düzenleme yapılabilirdi; yapılmadı.

Vergi incelemesinde mükellefin elini rahatlatacak, riskin oluşturduğu yükü azaltacak bu beklenti gerçekleşmedi ama Vergi Denetim Kurulu, idarenin elini rahatlatacak düzenlemeyi (mahiyeti gereği kamuya yayınlanmayan)2017/1 Sayılı İç Genelgesi ile yaptı.  Bu düzenleme ile tarh zamanaşımının bitmesine üç ay kala bütün incelemelerin bitirilerek inceleme raporlarının en geç beşinci yılın ekim ayı sonuna kadar ilgili vergi dairesine intikal ettirilmesi talimatlandırıldı. Geçmiş 5’inci yıl incelemesinin son 3 aydan önce yapılması düzenlemesinin mükellefe katacağı bir şey yok, yalnızca idareye elini sağlam tutma talimatı veriliyor.

İşi mizaha dökersek, “Hayaller Paris (3 yıl), gerçekler Eminönü (4,75)” diyebiliriz.

Bahse konu genelgede vergi incelemeleri sırasında bilgi belge paylaşımı yapan yeminli mali müşavirden vekaletname /sözleşme istenmemesi şeklindeki düzenlemeyi de olumlu bulduğumu belirtmeliyim.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Son Yazıları Tüm Yazıları
Haber Scripti: Medya İnternet