Ö.Alpaslan ARİTE

Ö.Alpaslan ARİTE

ÖZEL MATRAH USULÜ NEDİR?

YMM Ö. Alpaslan​ ARİTE

Katma değer vergisi, bir tüketim vergidir; nihai tüketicinin “harcama gücü”nün vergilendirilmesini amaçlar.

Bir ekonomik ürün, ilk üreticisinden başlayarak, dağıtıcı, perakendeci  vb. aşamalarında katılan değerleri toplayan son aşamada bu ürünü tüketen kişiye toplam yükü aktaran bir bileşik maliyetlendirme süreci yaşar.

Katma değer vergisi de bu maliyetlendirme zincirini izler. Her aşamadaki aktör, KDV mükellefi olarak adlandırılsa da mükellef/külfet yüklenen olmaktan çok, esasen yalnızca aracıdır. Her aktör, ürünü bir sonraki safhaya aktarırken bir satış bedeli belirler. Her bir aşamanın satış bedeli, KDV matrahı (üzerinden  vergi hesaplanacak olan büyüklük)  demektir.  Mükerrer vergileme olmaması ve ara aktörlerin kattıkları değer ölçüsünde nihai tüketiciden alınan  verginin devlet hazinesine intikalini sağlamak için indirim zinciri mekanizması geliştirilmiştir.

Üretici, bir malı 90 TL’ye işgücü ile mal etmiş; bunun üzerine de 10 TL kârını koyarak 100 TL satış fiyatı belirlemiş olsun. Bu ürünü dağıtıcıya satarken %18’den 18 TL KDV hesaplayıp bunu Hazine’ye intikal ettirir. Dağıtıcı 100 TL’ye mal ettiği bu ürüne 20 TL kâr ekleyip bayi satış fiyatını 120 TL olarak belirlediğinde %18 X 120 = 21.6 TL KDV hesaplayacaktır. Dağıtıcı 21,6 TL tahsil ettiği KDV’den üreticiye ödediği 18 TL’yi indirecek ve 3,16 TL’yi Hazine’ye aktaracaktır. Bu kez; bayi, 120 TL’ye mal ettiği ürünü nihai tüketiciye satış bedeli olarak maliyete 30 TL kâr ekleyerek 150 TL olarak belirlediğinde yine %18 oranlı 27 TL KDV tahsil edecektir. Bayi, KDV beyannamesi ile 27-21,6 = 5,4 TL’yi Hazineye intikal ettirecektir.  Bu indirim-beyan sistematiği ile (18 + 3,16 +5,4 =) 27 TL Hazineye vergi geliri olarak intikal etmiş olacaktır.

Bazı ekonomik faaliyetlerde değer yaratılma zinciri yukarıdaki örnekteki gibi net ve yalın değildir. Örneğin: gazete yada tütün mamulü satışlarında ürününün nihai tüketiciye satış fiyatı baştan bellidir. Ara aşamaların (dağıtıcı, bayi vd.) ürüne kattıkları değil bedelden ne oranda pay alacakları önemlidir. Yada altın-gümüşten mamul eşya teslimlerinde olduğu gibi vergi konusu olmayan değerli maden bedelinin dışarda tutulup yalnızca eşyanın işlenme değeri üzerinden KDV hesaplanması gerektiği durumlarda “özel matrah” usulü uygulanır.

Özel matrah uygulamasının temel mantığı, satış bedelinin KDV matrahı olmaması ; ilk aşamadan sonraki alıcı-satıcıların KDV’yi fiyatın içinde veri olarak almaları, böylelikle  hesaplama –indirim sistematiğinin dışında kalmalarıdır.

Bu durumda, münhasıran vergisi önceki safhalarda beyan edilerek ödenen özel matrah şekline tabi işlemlerle uğraşan mükelleflerin, KDV mükellefiyetleri tesis edilmez. Ancak, bu kapsamda işlem yapan ve başka işlemleri nedeniyle KDV mükellefi olanlar, özel matrah şekline tabi işlemlerini de beyannamelerinin “Sonuç Hesapları” kulakçığındaki “Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel” satırında gösterirler.

Özel matrah usulünün uygulandığı teslimleri, KDV kanunun 23’üncü maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı aşağıdaki şekilde sıralamıştır.

1-Şans oyunları, profesyonel gösteriler ve açık artırmalar

2- Altın ve gümüşten mamul eşya teslimleri

3-Gazete, dergi ve benzeri periyodik yayınlar

4- Tütün mamulü teslimleri

5- Belediyeler tarafından yapılan şehir içi yolcu taşımacılığı hizmeti

6- Telefon kartı ve jeton teslimleri

7- Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından araç plakaları ile basılı evrakın teslimi

 

                                    

 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Son Yazıları Tüm Yazıları
Haber Scripti: Medya İnternet