Ö.Alpaslan ARİTE

Ö.Alpaslan ARİTE

KDV BEYANNAMESİNDE “ÖZEL MATRAH ALANI’NIN KULLANIMI

YMM Ö.Alpaslan ARİTE

Gelir İdaresinin, e-beyannamenin verdiği imkânla ve değişik vesilelerle KDV matrahları toplamı ile dönem brüt hâsılatını kıyaslayarak buradan çıkan +/- farkların izahını istemesi mükellefleri bu iki tutarı mümkün olduğunca eşitlemeye yöneltmektedir.

Gelir idaresinin cari dönemde beyanname verileri üzerinden denetimler gerçekleştirmesi,  bu iki büyüklük üzerinden bir kontrol aracı geliştirmesi isabetlidir;  ancak bu kontrolde her zaman için eşitlik aranmamalıdır. 

600’lü hesaplara gelir olarak kaydedilen her tutarın KDV beyannamesine dahil olma zorunluluğu yoktur. Aynı şekilde KDV matrahını oluşturan teslimlerden 600’lü satışlarla ilişkilendirilmeyecek olanlar da vardır.

Muhasebe camiası yasal yükümlülüklere karşılık her zaman pratik yöntemler geliştirir. Andığımız konuda birçok meslek mensubunun uyguladığı bir yanlış uygulamayı tartışmak istiyorum. Bahse konu uygulama,  benzeri konularda da aynı usulün takip edildiği bir yaklaşım yanlışı: 602 nolu hesapta izlenen devlet desteği/katkısı vb. ödeme ya da mahsupların KDV beyannamesinde gösterilme hatası.

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, 602 nolu  hesabı şöyle tanımlamaktadır: “İşletmenin korunması, ihracatı teşvik ya da hükümet politikasına uyma zorunluluğu karşısında oluşan işletmenin faaliyet hasılatındaki düşüklüğü veya faaliyet zararını gidermek için, sermaye katkısı niteliğinde olmayan, mali yardımlar (sübvansiyonlar), devletin bazı malları vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla yaptığı yardımlar (vergi iadeleri) ve satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme primi vb. hasılat kalemleri bu hesapta izlenir.”

6661 sayılı kanun uyarınca asgari ücretten kesilen SGK primlerinde 2016 yılı 2’nci ayından itibaren belirli şartları taşıyanlar için “devlet desteği” olarak belirli bir tutar ödeme aşamasında indirilmektedir. Bildirge verilmesi üzerine tahakkuk ettirilen tutardan ödeme aşamasında indirilen bu tutar, doğru bir tespitle “602 Diğer Gelirler” hesabında izlenmektedir. Aynı tutarlar, KDV beyannamesinde “özel matrah usulüne tabi işlemler”  bölümüne taşınmaktadır. Hata buradadır. Meslek mensuplarının amacı açıktır: yukarıda sözü edilen eşitliği sağlamak.

Burada oluşan fiktif gelirin KDV beyannamesi ile hiç bir ilgisi-bağlantısı yoktur. KDV beyannamesi, katma değer vergisinin “konu”su olabilen işlemlerin aylık özetidir. KDV’nin konusuna giren teslim ve hizmet ifaları istisna ve muafiyete konu olsa, tevkifata ya da özel matraha tabi olsa yani öyle yada böyle KDV’nin konusu ise beyannamede yerini bulur. Ancak KDV konusuna girmeyen bir işlemin hangi saikla olursa olsun bu beyannameye dahil edilmesi çok yönlü hatalara sebep olur.

KDV beyannamesinde “özel matrah usulüne tabi işlemler”  bölümünde kayıtlanması gereken işlemler adı üstünde 3065 sayılı kanunun 23’üncü maddesinde düzenlenen “şans oyunları, profesyonel gösteriler ve açık artırmalar;  altın ve gümüşten mamul eşya teslimleri; gazete, dergi ve benzeri periyodik yayınlar ; tütün mamulü teslimleri;  belediyeler tarafından yapılan şehir içi yolcu taşımacılığı ; telefon kartı ve jeton teslimi işlemleri ile sınırlıdır.

Özel matrah alanının yanlış kullanımı açıklanan örnekle sınırlı değil. Muhasebe camiası, KDV beyannamesinde yerini bulamadığı ama işletmenin gelir hanesine yazılı tutarları yerleştirmek için “özel matrah” uygulamasını can simidi olarak kullanıyor. Böylelikle aylık “teslim ve hizmet tutarı” ile gelir hesapları eşitlenmiş oluyor ve idarenin tenkidi bertaraf ediliyor.  İdarenin elektronik kontrolü bypass ediliyor ama bu hatalı işlemle öncelikle KDV beyannamesinin mantığı ortadan kalkıyor, adeta gelir beyanına dönüyor. İkincisi “özel matrahlı” işlemlerin takibi imkânsızlaşıyor.

Çözüm: Gelir meslek mensupları, gelir idaresinin izah isteme ihtimalini, yanlış beyan verme ihtimalinden daha riskli görmemeliler. KDV matrahları toplamı ile dönem brüt hâsılatı farklı olabilir; hatta belli ölçeğin üzerindeki işletmelerde iyi işleyen bir muhasebe sisteminde asla aynı değildir.

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Son Yazıları Tüm Yazıları
Haber Scripti: Medya İnternet