Prof. Dr. Saadet Akarsu

Prof. Dr. Saadet Akarsu

saadet.akarsu@gmail.com

DEMANS (BUNAMA) NEDİR?

SAĞLIK VE YAŞAM

 

Prof. Dr. Saadet AKARSU

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı

e-mail: saadet.akarsu@gmail.com

Halk arasında bunama denilir. Beyinde hasardan kaynaklanan ilerleyen bir bozukluktur. 50 yaş üzeri ortaya çıkar. 65 yaşında risk %5’dir. 85 yaş üzeri %50’ye ulaşır. Hafıza yanında başka becerilerin (konuşma, giyinme, düzgün bir biçimde yemek yeme, alet kullanma becerileri) yapılmasında güçlük, kişilik-davranış değişiklikleri, dili kullanma-konuşulanları anlamada bozukluk, yol bulamama, aritmetik yapamama, içe kapanma, canlı hayaller görme ve kişinin günlük hayatının etkilenmesi durumuna denilir. Belirtiler beynin etkilenme yerine göre olur. Her unutkanlık demans değildir. Hastalığa yol açan 200 farklı neden vardır. Demansın yaygın şekli Alzheimer hastalığıdır.

Belirtileri nelerdir? Unutkanlık, dil ve beceri konularında yaşanan yetersizlikler; kişilik ve davranış değişimleri, bağımsızlığı yitirme görülür. Demansın ileri dönemlerinde giyinip soyunma, yemek yeme gibi günlük aktiviteler yerine getirilmekte zorlanılabilir. Belli dönemlerde huzursuzluk, inatçılık ve şüphe gibi davranışsal ve psikotik belirtiler de görülebilir. İleri evrelerde hasta yakınlarını tanıyamaz, konuşması azalır ve bozulur. Demansın son evresinde ağızdan alımı bozulan hasta yatağa bağımlı hale gelir.

Kimlerde sık görülür? Ailesinde demans ve psikiyatrik hastalığı olanlar, uzun süreli depresyonu olanlar, beyin damar hastalığı risk faktörleri olanlar, uzun süreli kafa travması geçirenler ve ileri yaşda (>80) görülür. Demans genellikle kalıtsal değildir. Alzheimer hastalığının sadece % 2-3’ü kalıtsaldır.

Nedenleri nelerdir? Yaşlanma ile ılımlı bir unutkanlık olabilir. Bu durum ilerlemediği sürece herhangi bir hastalığa yol açmaz. Bu tip hastaların ilerleme olup olmadığı konusunda sıkı takip altında olması gereklidir. Unutkanlığın altındaki nedenlerin ortaya çıkarılması için hasta yakınları ile işbirliği gerekir.  

Alzheimer hastalığı: Demansa neden olan bir çok hastalık vardır. Alzheimer hastalığı en sık görülen bunama nedenidir. Tüm demanslı hastaların %50-75’ini oluşturur. Uzak hafızanın (geçmişte yaşanan olaylarla ilgili hafıza) korunduğu, yakın zamanla ilgili hafızanın bozulduğu bu hastalıkta yeni bilgilerin öğrenilmesinde zorluk vardır. Hasta 30 yıl önceki bir anısını kolaylıkla anlatabilirken, bir gün önce ne yediğini unutabilir. Eşyalarını koyduğu yeri bulamayabilir. Bildik insanların ismini hatırlamaz. 65 yaş üstü 100 kişiden 8'inde ve 85 yaş üzerinde ise %20’dir. Beyin hücrelerinin programlanan süreden daha erken ölmesi nedeniyle olur. Yaşla beraber her kişide beyinde hücre ölümü olmaktadır. Alzheimer hastalığında bu süreç yaşa göre beklenenden daha hızlı olmaktadır. İlerleyicidir. Ortalama süresi 8 yıldır. Hastalar aynı klinik seyre sahip değildir. Tanıyı koyduran tek bir test yoktur. Bir dizi testler ve değerlendirmeler gerekir. Hastanın günlük yaşam aktivitelerinin ne oranda yitirildiğinin saptanması için birinci derece hasta yakınlarının görüşleri önem taşır. Nörolojik muayene ve psikiyatrik değerlendirme yapılır. Hastalığın seyri sırasında, zihinsel bozulmanın dışında; saldırganlık, öfke veya sinirlilik, kaygı veya moral bozukluğu, lakaytlık, takıntılı inançlar, şüphecilik, hayal görme veya yanlış algılamalar, eşyaları saklama, huzursuzluk ve amaçsız dolaşma, uyku bozukluğu, inatçılık, işbirliği yapmama gibi davranış değişiklikleri meydana gelir. Genetik ve çevresel faktörlerin birlikte etkisi ile gelişir. Eğer ebeveynlerden biri bu hastalığı yaşamışsa risk daha yüksektir. Kadınlar daha fazla etkilenir. Düşük eğitim düzeyinde sıklığı artar. Ciddi kafa darbeleri risk faktörüdür. Kan basıncı, kan yağları yüksekliği ve şeker hastalığı gibi damar sertliği risk faktörleri riskini artırabilir. Depresyonun da olumsuz etkileri bulunur. Kesin bir tedavi yoktur. Amaç ilerlemenin yavaşlatılmasıdır. Burada kullanılan ilaçlar sinir hücrelerinin ölümünü yavaşlatırlar. Ancak, süreci durdurmak ya da geri döndürmek mümkün değildir. Tedavi edilmemesi durumunda ilerleyici ve yaşamı sonlandırıcıdır. Erken evrelerde, kitap-gazete okuma, bulmaca çözme gibi zihinsel işlevleri destekleme olumlu olmaktadır. Yakınları olarak yapabildikleri her işi desteklemek, günlük faaliyetler ve ev işleri ile meşgul olmalarını sağlamak önemlidir. Huzurlu, sakin ve baskısız bir ortam, kişinin becerilerini en iyi şekilde kullanmaya olanak sağlar. 

 1. Beyin damar hastalıkları, geçirilmiş felçlere bağlı beyinde harabiyet-küçülme sonucu
 2. Kanser
 3. Dahili hastalıklar (karaciğer ve böbrek hastalıkları, tiroit hastalıkları)
 4. Beyinin darbeye maruz kalması
 5. Alkol kullanımı
 6. Menenjit
 7. Bazı ilaçların kullanımı
 8. Beslenme ile ilgili bozukluklar (vitamin B12 ve folik asit eksiklikleri)
 9. Psikiyatrik bozukluklar
 10. Alkolik demans
 11. Depresif demans

Nasıl teşhis edilir? İlk önce hasta ve yakını ile görüşülür. Hayatında nelerin değiştiği, neleri unuttuğu sorgulanır. Bazı şekiller ile hafızası kontrol edilir. Sayılarla eskisi gibi işlem yapabilip yapamadığı, şekilleri kopyalama becerisi ve daha birçok beyin işlevi kontrol edilir. Bunlar nöropsikolojik testlerdir. Beyin MR’ı istenir.

Demansla karışabilecek durumlar nelerdir? Ruhsal problemler ve depresyonda unutkanlık olur. Bu durumlar demans değildir. Yaşlı depresif hasta bunama benzeri belirtiler gösterebilir. Yaşlıda depresyon gençlerden farklıdır. Yaşlı depresyonunda başağrısı, mide bulantısı, midede yanma, şişkinlik ve yaygın vücut ağrısı gibi bedensel belirtiler sıktır. Yalancı bunama denilen bu tablo hastaya uygun tedavi verilmesi ile zaman içerisinde geriler.

Tedavi edilebilir mi? Bazı nedenlere bağlı gelişen demansın tedavisi olabilir. Bunlar arasında tiroid bezinin az çalışması, beynin su toplaması, depresyon ve vitamin eksiklikleri yer alır. Diğer demanslarda kesin tedavi olmayıp, amaç ilerlemenin yavaşlatılmasıdır.
Hasta yakınlarına öneriler nelerdir? Kendileriyle ilgili tetkikleri yaptırmaları, hastalarına anlayış göstermeleri ve hastalarını düzenli olarak ilgili uzmana göstermeleri istenir. Tüm bunlar ile baş etmek yıpratıcıdır. Günlük yaşantımızda yaptığımız işler (giyinme, yemek yeme, banyo yapma) demans hastası için güçtür. İletişim kurarken kısa ve basit cümleler kurulmalıdır. Yüzüne bakılmalı, cevap vermesi için beklenmeli ve sözü kesilmemelidir. Hasta bir kelimeyi bulmada zorlanıyorsa kibarca uygun kelime söylenmelidir. Kişisel hijyen, giyinme, yemek yeme ile ilgili konularda yardım gerekebilir. Yardım destekleyici olmalıdır. İleri demans hastaları tuvalet ihtiyacının geldiğini fark edemez. İleri dönemlerde bez kullanımı gerekir. Uyku problemleri, gece huzursulukları yaşayabilirler. Geceleri kafa karışıklıkları artar.

Hastanın üzerinde künyesi ve acil durumlarda aranacak kişilerin telefonlarının olması güvenlik açısından önemlidir.

Tam ve zamanında teşhis önemlidir.

Sağlık dolu günler dilerim.

 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Son Yazıları Tüm Yazıları
Haber Scripti: Medya İnternet