Avcıl, kentsel dönüşüm için adres gösterdi

İMKON Yönetim Kurulu Üyesi ve Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneği (ELMÜTDER) Başkanı Av. Osman Avcıl, kentsel dönüşüme ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Kentsel dönüşümün kendiliğinden yıkılan mahallerde başlatılması gerektiğini ifade eden Avcıl, “Sürsürü, Kızılay gibi Bakanlık tarafından riskli alan ilan edilen mahallerimiz var. Bir an evvel buralardan başlanmalı. Geçtiğimiz haftalarda Sürsürü de iki kerpiç ev yıkıldı. İki üç yıl oldu buralar riskli alan olmasına rağmen buralara bir kazma vurulmuş değil. Bir an evvel hızlandırılması gerekiyor.”dedi.

Avcıl, kentsel dönüşüm için adres gösterdi Röportaj

Röportaj: Kübra TÜRKAN

İMKON Yönetim Kurulu Üyesi ve Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneği (ELMÜTDER) Başkanı Av. Osman Avcıl ile Elazığ’da kentsel dönüşümü ve konut fiyatlarındaki artışı masaya yatırarak, son derece bilgilendirici bir söyleşi gerçekleştirdik.  ELMÜDER Başkanı Av. Osman Avcıl ile gerçekleştirdiğimiz söyleşinin detayları ise şöyle…

Kentsel dönüşümün 25 maddelik bir kanunla yürütülmesinin güç olduğunu aktarmıştınız. Sizce bu zorluklardan dolayımı kentsel dönüşüm çalışmaları İlimizde bir türlü gerçekleştirilemedi?

“MADDELER FAZLA OLDUĞUNDAN, İŞLERİN YÜRÜTÜLMESİ UZUYOR”

Şimdi tabi maddeler ne kadar çok olursa, bu işlerin yürütülmesi de o denli zorlaşır. Kentsel dönüşüm sonuçta yeni yapılan bir dönüşüm projesi. Elzem bir şekilde bu kanunun çıkarılması gerekiyordu. Bu anlamda baktığımızda kanunun hemen çıkarılması doğru. Bir de bu işlerde tecrübe önemli. Yani 25 maddenin sadeleştirilmesi gerekiyor. İllaki içerisinde gereksiz olanlar vardır. Bu gereksiz kısımlar çıkarılarak daha hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm formülüne geçilmelidir.

Geçmişte yaptığınız açıklamalarda kentsel dönüşüme daha acil ihtiyaç duyulan mahalleler olduğunu ifade ettiniz. Size göre öncelik hangi mahallemizde olmalı?

“RİSKLİ ALANLARA HÂLA KAZMA VURULMADI”

En ilk etapta kentsel dönüşüm kendiliğinden yıkılan mahallerde başlatılmalı. Sürsürü, Kızılay gibi Bakanlık tarafından riskli alan ilan edilen mahallerimiz var. Bir an evvel buralardan başlanmalı. Geçtiğimiz haftalarda Sürsürü de iki kerpiç ev yıkıldı. İki üç yıl oldu buralar riskli alan olmasına rağmen buralara bir kazma vurulmuş değil. Bir an evvel hızlandırılması gerekiyor.

“DEVLET ELİYLE UZAYACAKSA, ÖZEL MÜTEAHHİTLERE BURALAR AÇILMALI”

Bu projelerin devlet eliyle yapılması lazım. Eğer bunun devlet eliyle yapılması çok uzayacaksa; bir an evvel buralar özel müteahhitlere açılmalı.  Çünkü kentsel dönüşümde amaç: Can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Parsel bazında yerinde dönüşümler çok fazla tasvip edilmiyor ama binanın altında kalıp can ve mal kaybı yaşanacaksa bir an evvel yerinde dönüşüm olmalıdır. Bazen eleştiriliyor ya binayı yıkıp yerine yine bina yapılıyor diye ama çözüm olmadığı zaman mecburen bu yapılacak. Bunun önüne geçilemez. Çünkü çürük binada oturulamaz. Sonuçta deprem kuşağındayız ve kısım kısım dönüşüme geçilmelidir. Ama riskli alandan eski statüye dönüştürmekte haliyle biraz zor ve çok sancılı bir süreç. Hızlı bir şekilde riskli alan olarak gösterilen mahallerimiz başta olmak üzere merkezde kalan Nailbey, İzzetpaşa gibi mahallelerde kentsel dönüşüm çalışmaları başlatılmalıdır. Belirttiğim bu mahalleler Elazığ’ın en eski ve en kalabalık mahallelerindendir.  Buralara bir an evvel profesyonel bir şekilde olması gerektiği gibi kentsel dönüşüme girmesi lazım.  Belirttiğim bu bölgede özellikle süreçlerin hızlandırılması gerekiyor.

İlimiz deprem kuşağında olmasına rağmen son zamanlarda, İlimizde çok katlı binalar yükseliyor. Bu binalar ilin siluetine de zarar vermiyor mu? Yani sizce bu durum sağlıklı mı?

“YÜKSEK KATLI BİNALAR; STANDARTLARA UYGUN YAPILMIŞSA KORKMAYIN!”

Ülkemiz ağırlıklı deprem kuşağı ama teknoloji çok gelişti. Zemin sağlamsa ve mühendislik kurallarına uyularak hareket ediliyorsa ki artık ediliyor. Çünkü yapı denetimleri ve de zemin etütleri var. Eskiye nazaran çok daha iyi durumda Türkiye. Yüksek binalardan korkmamak lazım. Standartlara uyulduğu takdirlerde sıkıntı yok. Japonya en riskli deprem kuşağında ama en büyük gökdelenlerde orada.  Siluet açısından duruma bakacak olursak ilk etapta Elazığ halkı yüksek katlı binalar ortaya çıkınca bu siluet meselesine de daha iyi anlayabildi.  Bu yapılar şehrin siluetini net bir şekilde bozmuyorsa ve de standartlara uygun bir şekilde yapılıyorsa sakınca yok.  Ancak bu yüksek katlı binalar silueti bozmayacak şekilde konumlandırılmalı yani olması gereken yerlerde buna izin verilmeli.

2017 yılının ocak ayında 62 il üzerinde yapılan araştırmalarda Elazığ konut fiyatlarının en fazla arttığı ilk il olmuştu.  Bu yıl ocak ayında da İlimiz büyükşehirlerdeki konut fiyatlarını sollayarak listenin dördüncü sırasında yer aldı.  2017 yılında konut fiyatlarının ortalama metrekaresi 1.070 TL iken, 2018’de konut fiyatlarının metrekaresi 1.291 TL olarak bir önceki yıla göre %21 oranında artış gösterdi. Sizce bu artışların nedenleri neler?

AVCIL, KONUT FİYATLARININ ARTIŞINI BİR KAÇ NEDENE BAĞLADI

Bunun ilk olarak en temel nedeni şudur: Nitelikli ve olması gerektiği gibi arsa üretememekteyiz. Yeteri kadar arsa üretilememesi konut fiyatlarının artmasına sebep olmaktadır.  İkincisi ise müteahhitlik mesleğinin bir altyapısının olmayışı yani müteahhitlik yasasının olmayışından kaynaklanan sıkıntılar var. Bu nedenle hem müteahhitlik mesleğine giriş hem de çıkış çok kolay. Disiplinsizlik ve kanunsuzluk var. Her tarafta binalar yapılıyor. Bundan dolayı hem konut fiyatlarını hem de arsa rantını arttırıyor. Ayrıca şehrimiz marka bir şehir, Doğu’nun en güzel şehirlerinden birinde yaşıyoruz. Bunlarında konut fiyatlarına etkisi vardır. Ancak ben az öncede ifade ettiğim gibi konut fiyatlarının artışlarını şu nedenlere bağlamaktayım: Yeterli miktarda arsa stoğu yok, arsa üretemiyoruz. Her önüne gelen müteahhitlik yapabiliyor. Demir ve çimento fiyatlarının artmasını da bu nedenler içerisinde sayabiliriz.

Elazığ, çok pahalı bir şehir olmamasına rağmen konut fiyatlarının anormal bir şekilde artıyor olmasını sektörde olan biri olarak normal karşılıyor musunuz?

“BEN BU ARTIŞIN TÜRKİYE GENELİNDE OLDUĞUNU DÜŞÜNMEKTEYİM”

Konut fiyatlarının artması biraz spesifik bir şey. Özellikle TÜİK verileri bir kıstas oluşturur. Ama bu durumda diğer illerle kıyasın daha net yapılması gerektiği kanısındayım.  Diğer illere kıyasen Elazığ’da çok ciddi bir artış olduğunu düşünmüyorum. Bu Türkiye genelinde olan bir artıştır diye düşünmekteyim.

Bir de Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Albayrak, kentsel dönüşüm henüz başlamadığı için konut fiyatlarının arttığını aktarmıştı. Siz bu fikre katılır mısınız?

“KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLARSA NİTELİKLİ YAPILAR ARTAR”

Hakan Albayrak Başkan güzel bir konuya değinmiş. Kentsel Dönüşüm olması gerektiği gibi başlasa yerinde dönüşüm olacak. Nitelikle daireler artacak hatta fazladan daire üretilecek ve kısıtlı olan arsalara talep azalacak. Bu noktada Emlakçılar Derneği Başkanı Hakan Albayrak iyi bir konuya temas etmiş. Bir an evvel kentsel dönüşüm hızlanmalı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bazı önlemlerle yasanın daha da hızlanacağını aktardı. Ancak şimdi somut bir adım şu ana kadar görülmedi. Bir an evvel başlayacağını ümit ediyorum.

Konut fiyatlarında bir düşüş söz konusu olmaz mı?  Yoksa bu fiyatlar daha da mı yükselir siz nasıl öngörüyorsunuz?

Zaten artacağı kadar arttı. Yalnız bunu art niyetli kullanmak isteyenlerde olabilir. Evet demir ve çimento fiyatlarının artması belki bir kıstastır ama bunlar bahane edilerek fiyatlarda arttırılabilir. Ama ben bundan sonra artışların çok olacağını düşünmüyorum. Çünkü Türkiye ekonomik olarak belli bir dönüm noktasına geldi. İnsanlar artık daha mütevazı ve ihtiyaçlarını daha iyi seçerek hareket ediyorlar. Konut fiyatlarının kentsel dönüşümünde hızlanması ile birlikte çok artacağını düşünmüyorum.

Konut almak isteyen ya da satmak isteyen vatandaşa yönelik vereceğiniz ipuçları var mı?

AVCIL’DAN ÖNEMLİ YOL HARİTASI

Birincisi;  vatandaş, konutun yerini beğendikten sonra müteahhitin yetkinliğine ve dürüstlüğüne bakmalı. Bununla birlikte iskan raporunun olup olmadığına bakması lazım. İskan raporu yoksa da alınabilir. Bazen temelde bazen ise inşaat belirli bir şekilde yükseldikten sonra iskan raporu alınıyor.  Vatandaş bu nedenle ev alırken henüz iskan raporu çıkmamışsa iskan raporu parası da vereceğini hesap ederek pazarlık yapmalı. Tapuda ve belediyedeki projelerinde uyuşup uyuşmadığına bakmak lazım.  Görünürdeki proje ile tapu ve belediyedeki projelerin aynı olup olmadığını kontrol etmeliler. Tapudaki hisse oranına da bakmalılar. Aldığı daire arsada yüzde kaç hisseye denk geliyor. Bunlar önemlidir. Referanslı bir müteahhit ise, bu yolları da izledikten sonra bu kişi ile birlikte çalışabilirler.

Sizce yatırım için şu etapta arazi mi yoksa konut mu kazandırır?

“YERİNE GÖRE KONUT, YERİNE GÖRE ARSA KAZANDIRIR”

Şimdi az öncede aktardığım gibi; müteahhitlik yasası olmadığı için artık müteahhit olmak çok kolay. Gelişmiş ülkelere nazaran bizim ülkemizde arsa rantı çok yüksek. Klasik bir tabir vardır toprak hiçbir zaman zarar ettirmez diye bu doğrudur. Arsa yatırımları daha kazançlıdır.  Ama böyle giderse arsalara gösterilen talepte giderek düşecektir. Yani yerine göre konut, yerine göre ise arsa yatırımları daha iyidir. Ama genel olarak yatırım olarak baktığımızda Türkiye’nin bu bir gerçeğidir arsa yatırımları hep daha çok kazandırmıştır.

Bir de son günlerde kentimizin gündemi Dubaili yatırımcıların, üniversitemize ait araziye talip olması ile bir hayli çalkalanıyor.  Bürokratlarımız yatırımcı kentten kaçmasın diyerek isteklerine sıcak bakarken Üniversite Senatosu, mega projeleri için ayırdıkları arazinin ellerinden çıkmasını istemiyor. Siz bu konuya nasıl yaklaşıyorsunuz. Sizce yatırımcılar için İlimizde en uygun adres neresi?

“YATIRIMCIYA SEN ORAYA TALİP OLMA, BURAYA OL DEME ŞANSINA SAHİP DEĞİLİZ”

Şimdi tabi gönül ister ki yatırımcı; şehrin en iyi bölgesinde, rantın en yüksek olduğu, Elazığ’da tek parça olup Batı’ya açılan değer kazanacak kapısı ve de geleceğe dönük bir şekilde üniversite tarafından kullanılabilecek bir arsanın taliplisi olmasaydı. Yatırımcı,  rantının daha düşük yatırımla daha çok cazibe merkezine dönüşecek bir araziye talip olsaydı. Biz bunu isterdik.  Ancak yatırımcıya sen, oraya yada buraya talip olma gibi bir dayatma yapılamaz. Bu yatırımcının takdiridir. Ancak şu da var. Yatırımcı eğer yatırımları ile ön plandaysa ve yapacağı proje ile şehri bir marka şehir haline getirecekse ve de yapacağı projenin arkasında ise o zaman proje sahibi iyi analiz edilmeli. Ki Sayın Vali ve Şehrimizin önde gelenleri de bu projeyi yapacaklara referans oldular. Dünyadan da yatırım çekebilecek böylesi yatırımcıların önü kesilmemelidir. Birde bu yatırımlar katma değeri yüksek yatırımlar olmalıdır. Böylesi yatırımcılara yardımcı olunmalıdır. Ancak şehre katma değer katılacak diye bir taraftan şehrin maddi potansiyeli elinden alınmalıdır. Bu yatırımlar nasıl olmalı? Yatırımlar sayesinde İlimize yurt içinden yurtdışından turistler gelerek İlimize para bırakacaklar mı bunlar hesaplanmalı. Sadece konutlar yapıp, villalar yaparak kazandıkları parayı yurt dışına çıkaracaklarsa sıkıntılı. böylesi yatırımlar belki bir marka değeri ve kalite oluşturur ama az öncede ifade ettiğimi gibi İlimize ciddi bir katma değer sağlayıp sağlamayacağına bakılmalı.  Bu süreçte yatırımcının küstürülmemesi gerekiyor. Yatırımcı projesini hakkı ile hayata geçirecekse ona kesinlikle yardımcı olunmalıdır. Çünkü kaliteli bir yatırımcı diğer yatırımcıları da teşvik edecektir. Buranın daha güzel cazibe merkezi olmasına vesile olacaktır. Bu anlamda yatırımcıların önünün açılması kanaatindeyim.

Bu keyifli ve bir o kadar da bilgilendirici söyleşiniz için teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Teşekkür ederim sizlerin nezdinde gazeteniz Fırat’a sizlerde Elazığ’ın bir gazetesi olarak güzel işler yapmaya çalışıyorsunuz. Bizlerde medya mensuplarıyla güzel ve yerinde istişareler yaparak halkımızı sizlerin aracılığı ile aydınlatıyoruz.  Hem halkımız da daha doğru bilgiler alarak daha doğru yatırımlar yapabileceklerdir.

 

 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Scripti: Medya İnternet