FÜKÇAM, cinsiyet eşitliği için çalışıyor

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla görüştüğümüz Fırat Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (FÜKÇAM) Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr Burcu Gezer Şen, İlimizde ve ülke genelinde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını kaydederek, bugün FÜKÇAM olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalık Paneli’ni gerçekleştireceklerini söyledi.

FÜKÇAM, cinsiyet eşitliği için çalışıyor Güncel

Haber: Songül DURSUN/ÖZEL

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ilişkin değerlendirme yapan Yrd. Doç. Dr. Burcu Gezer Şen, 8 Mart’ın farkındalık günü olduğunu söyledi. Şen değerlendirmesinde, “Dünya Kadınlar Günü’nün amacı, toplumların ilerlemesinde rol oynamış kadınlardan hareketle toplumsal gelişme için değişim çağrısı yapmaktır. Ayrıca sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin etkili bir şekilde uygulanmasına ivme kazandırılması hedeflenmektedir. Bugün aslında bir farkındalık günüdür. Özellikle de 2030 kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi konusunda insanların bilinçlendirilmesi için önemli bir fırsat olarak görülmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak bu hareketin en önemli hedefidir. Bu hedef için 2030'a kadar, tüm kız çocukların ve erkek çocukların ücretsiz, eşitlikçi ve kaliteli eğitim olanaklarından faydalanılmasının sağlanması; tüm kadınların ve erkeklerin hayat boyu öğrenme ortamlarından aynı ölçüde faydalanabilmesi; kadınlara ve kız çocuklara yönelik her türlü ayrımcılığa son verilmesi; kamu ve özel alanlarda tüm kadınlara ve kız çocuklara yönelik her türlü şiddetin ortadan kaldırılması; çocukların erken yaşta ve zorla evlendirilmesi gibi zararlı tüm uygulamaların ortadan kaldırılması gerekmektedir.”ifadelerine yer verdi.

“TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ SADECE KADINLARI İLGİLENDİREN BİR KONU DEĞİLDİR”

Sözlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğine değinen Şen, toplumların gelişimi ve ekonomik olarak büyümesinde cinsiyet eşitliğin büyük rol oynadığına vurgu yaparak, “Toplumsal cinsiyet eşitliği kadınların ve erkeklerin eşit haklara, sorumluluklara ve fırsatlara sahip olması anlamı taşır. Kamusal ve özel hayatın her alanında kadın ve erkeğin eşit görünürlük, yetkilendirme, sorumluluk ve katılımı esas alınır. Aynı zamanda, kadınlar ve erkeklerin kaynaklara eşit erişimini ifade eder. Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışı, toplumsal yapıda kadınlar ve erkekler arasındaki eşit olmayan güç ilişkilerini değiştirmeyi amaçlar. Bu amaca ulaşılması, insan haklarının korunmasına, demokrasinin işleyişine ve hukukun üstünlüğüne saygı duyulmasına, ekonomik büyüme ve rekabet edebilirliğe katkıda bulunacaktır. Toplumsal cinsiyet eşitliği sadece kadınları ilgilendiren bir konu değildir. Kadınları olduğu kadar aynı zamanda erkekleri de ilgilendirmektedir. Kadınlar ve erkekler arasındaki eşitlik hem bir insan hakları meselesi hem de insan merkezli sürdürülebilir kalkınma için bir ön koşul ve gösterge olarak görülmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumların gelişimi için bir ön koşul ve ekonomik büyümenin bir itici gücü olarak önem taşımaktadır.”ifadelerini kullandı.

“CİNSİYET EŞİTLİĞİ KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞMASINA KATKI SUNMAYI HEDEFLİYORUZ”

FÜKÇAM Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Burcu Gezer Şen, son olarak FÜKÇAM’ın çalışmalarına değinerek, “FÜKÇAM olarak üniversitemizde, ilimizde ve ülke genelinde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda hem kadınların hem de erkeklerin toplumsal haklarından haberdar edilmesine yönelik eğitim, araştırma ve uygulama çalışmaları yürütmeyi hedeflemekteyiz. Son olarak 21 Şubat 2018 tarihinde üniversitemizde düzenlemiş olduğumuz ‘Bilimde Kadın’ konulu panelin ardından, 9 Mart 2018 Cuma günü Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalık Paneli’ni gerçekleştireceğiz.”dedi.

 

 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Scripti: Medya İnternet