Kara: Öğretmenleri değerlendirmeyin, değerli kılın!

Eğitim-İş MYK Üyesi Hüseyin Kara,  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere yönelik olarak uygulanacak performans değerlendirme sisteminin eğitimde iç huzuru bozacağını  ifade etti.  Kara, “Öğretmenin değerlendirilmesi değil değerli kılınması gerekmektedir” dedi.

Kara: Öğretmenleri değerlendirmeyin, değerli kılın! Röportaj

Röportaj: Faik AKGÜN

Eğitim- İş Elazığ Şube Başkanı Hüseyin Selçuk ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Eğitim-İş MYK Üyesi Hüseyin Kara, öğretmenler tarafından büyük bir tepkiyle karşılanan performans uygulaması ve öğretmenlerin yaşadığı sorunlar ile ilgili açıklamalarda bulundu.  Kara performans uygulamasının okullarda iç huzuru bozacağını vurgulayarak Milli Eğitim Bakanlığı’ndan performans uygulamasını sonlandırmasını istedi. İşte Eğitim-İş MYK Üyesi Hüseyin Kara’nın gazetemize özel verdiği açıklamalarının detayları…

Son günlerde bakanlık öğretmenlerin performanslarının değerlendirileceği bir sistem üzerinde çalışıyor. Eğitim İş olarak siz bu sistem ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

“ÖĞRETMENLERİN PERFORMANSI ÖLÇÜLEMEZ”

Sendikamız yerel ve yaygın medyada kendisine yer bulamıyor ve düşüncelerini kamuoyuna aktaramıyor. Bu nedenle sözlerime başlamadan önce bize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı şahsınızda Fırat gazetesine çok teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı böyle bir uygulamaya gideceğini belirlediği on pilot il üzerinde uygulayarak ilan etti.  Eğitim –İş olarak bu karar açıklanır açıklanmaz bu uygulamanın sağlıklı bir uygulama olmadığını MYK’mızda almış olduğumuz kararla sendikamız üyesi öğretmenlerin bu uygulamaya katılmayacağını ilan ettik. Biz bu uygulamaya karşı çıktık bunun üzerine bakanlık geri adım atmak zorunda kaldı. Ancak bakanlık aradan çok geçmeden aynı uygulamada ısrar etmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde uygulama ile ilgili olarak oluşturulan taslağı tartışmaya açtı. Öğretmen performans değerlendirmesi adı altında bir taslak yönetmelik oluşturdu. Bakanlık bu yönetmelikle öğretmeni; okul müdürü, zümre öğretmenleri, öğrenci ve velinin değerlendirmesine tabi tutarak performansını ölçeceğini, bu değerlendirmede yüksek puan alan öğretmenlerin uzman ve başöğretmen olacağını duyurdu. Biz Eğitim-İş olarak aldığımız kararın sonuna kadar arkasındayız. Öğretmenlerin performansı ölçülemez. Kaldı ki bakanlığı bu noktada samimi de bulmuyoruz. Eğer bakanlık öğretmen kalitesini arttırmak isteseydi Anadolu Öğretmen Liselerini kapatmazdı.  Bu liseler eğitim fakültelerine kaynaklık etmekteydi. Buna karşın AKP Hükümeti bunları bir çırpıda kapattı. Bu okulları kapatmasının gerekçesiyse bu okulların Köy Enstitülerinin devamı olmasıydı.  Köy Enstitüleri dünyada benzeri olmayan bize özgü öğretmenler yetiştirmekteydi. Bunların devamı olan okulları kapattılar. Şimdi de sözde öğretmen kalitesini arttırma adına bu tür yollara başvuruyorlar.

Performans sistemi ile ilgili kaygılarınızı açıklamanızı istesek neler söylerdiniz?

“BU UYGULAMADA İYİ NİYET GÖREMİYORUZ”

Bir öğrencinin ya da velinin öğretmeni değerlendirmesi mümkün değil. Çünkü bizim kültürel ve sosyal yapımız ile demokrasi kültürümüz buna müsait değil. Bu değerlendirmeyi yapanlar farklı kriterleri devreye sokacak. Bunlar öğretmenin siyasi düşüncesi, dünya görüşü, oy kullandığı parti, bağlı olduğu sendika, oturduğu mahalle, Ramazan ayında oruç tutup tutmadığı,  kadın öğretmenin başının açık ya da kapalı olmasına kadar toplumu kutuplaştıracak kriterler olacaktır. Baktığınızda okul idarelerinin seçiliş ve atanış tarzları bellidir.  Şu anda okullarda belli bir sendikaya mensup idareciler görev almaktadır. Bu idarecilerin kendisi gibi düşünmeyen bir öğretmene karşı objektif davranacağına inanmıyoruz. Keşke bu objektifliği gösterebileceklerine inanabilsek, şimdiye kadar ortaya konan uygulamalar bize gösteriyor ki yöneticiler belli bir düşüncenin tarafgiri ve kendisi gibi düşünmeyenlere de farklı yaklaşıyorlar. Görevini dört dörtlük yapan arkadaşlarımız hiç de makul olmayan gerekçelerle soruşturmalarla ve cezalara muhatap oluyor. Bu arkadaşlarımızı sistemin dışına itmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Performans değerlendirmesi de aynen bu şekilde olacak. Siyasi iktidar kendisi ile aynı düşüncede olmayan kesimleri bu şekilde sistemin dışına çıkarmanın emekliliğe zorlamanın bir yolu olarak kullanacaktır. Bu uygulamada biz bir iyi niyet göremiyoruz. Bakanlığın şimdiye kadar ortaya koyduğu uygulamaların hiç biri öğretmenin menfaatine değil. Eğer iyi niyetli olsaydı bu uygulama ile eğitimde kalitenin artacağı yönünde inancımız olurdu. Ancak bizde asla böyle bir inanç oluşmadı.

Eğitim-iş olarak performans sistemi ile ilgili nasıl bir yol izleyeceksiniz?

“YASAL BAŞVURULARIMIZI YAPACAĞIZ”

Eğitim-İş Merkez Yönetim Kurulu olarak bu performans değerlendirmesine katılmayacağımızı alacağımız kararla ilan edeceğiz. Yasal başvurularımızı da yapacağız. Bu uygulamanın hayata geçmeyeceğini bakanlık nezdinde de defalarca dile getirdik. Bu uygulamanın okul içinde iç barışı bozacağını düşünüyoruz. Eğer bu karardan geri dönülmezse haklı olduğumuzu göreceğiz. Bakanlık okullara gönderdiği müfettişlerle zaten bir değerlendirme yapıyordu. Paydaşları bu işin içine katarak bir değerlendirme yapmak ne kadar doğrudur? Ülkemizde hiçbir alanda hizmet alanlar hizmet verenleri değerlendiremezken öğretmenin değerlendiriliyor olması hiç de doğru bir yaklaşım değildir. Öğretmenin değerlendirilmesi değil değerli kılınması gerekmektedir.  Öğretmenler fazla bir değer verilmesini de istemiyor. Gerektiği ve hak ettiği değeri görmek istiyor. Öğretmen mutlu olsun ki mutlu bir nesil yetiştirsin. Eğitim sisteminde sürekli bir oynama bugünden yarına alınan kararlarla günü kurtarmanın derdindeler. Bir değişiklik yapıyorlar yaptıkları değişikliği dönüp üç beş kere yine değiştiriyorlar. Bakanlık yaptığı uygulamalarla huzursuz bir toplum yaratmış durumda.

Öğretmenler bu sistem ile ilgili ne düşünüyor?

“ÖĞRETMENLER SADECE GEÇİM DEĞİL İŞ KAYGISI DA ÇEKMEKTELER”

Görevimiz gereği ülkenin birçok noktasına gidiyoruz. Gittiğimiz yerlerde öğretmenlerimizle görüşüyoruz.  Öğretmenlerde çok ciddi bir kaygının olduğunu görüyoruz. Öğretmenler odasında gülümseyen öğretmenlerle karşılaşmıyoruz. Yaptığı her uygulama ile eğitimi daha da bir açmaza sokan bir yapı söz konusu. Bu açmazdan çıkmanın tek yolu Cumhuriyet’in kurucu ayarlarına geri dönerek, herkesi eşit bir şekilde görmek bu yolda kararlar almaktır. Öğretmenlerimiz artık geçim kaygısını bir tarafa bıraktılar. İşlerini kaybetmenin kaygısını yaşıyorlar. Birleşik Kamu İş’in ocak ayında yaptığı araştırmada yoksulluk sınırının 7 bin lira açlık sınırının ise bin 900 lira olduğu sonucuna ulaşıldı. Yaz tatillerinde 25 yıllık bir öğretmenin bile aldığı maaş 3bin 500 lirayı geçmemektedir. Biz açlık ile yoksulluk arasına mahkum edilmiş bir meslek grubuyuz. Ancak öğretmenler artık geçim kaygısını bir tarafa bırakarak işlerini kaybetmenin kaygısını yaşıyorlar. Camia olarak çıkartılan KHK’lara eklenen ihraçlarla karşı karşıyayız. Biz kamu görevlisiyiz, kamu görevlisi devlete sadakat ile bağlı olacağına yemin etmiştir. Ama iktidar sadece teröre bulaşmış ve bu tür suçlara bulaşmış kişileri değil bunların yanında suçsuz insanları da yakmıştır. Kendisine muhalif olan 100 binin üzerinde kamu çalışanını ihraç etmiştir. Bu ihraçları sorgusuz sualsiz yapmıştır. Evrensel hukuk kurallarına göre suçu olana ceza verilebilir. Ama iktidar bunu yapmıyor. Daha yeni mor beyin uygulaması nedeniyle 11 bin kişi pardon denilerek görevlerine geri iade edildi.  Bu insanların yaşamış olduklarının hesabını kim verecek?

 

Elazığ’ı eğitim açısından değerlendirmenizi istesek neler söylerdiniz?

“TÜM TÜRKİYE’DE OLDUĞU GİBİ ELAZIĞ’DA DA ÖĞRETMENLERİN HUZURSUZ OLDUĞUNU VE İDARECİLERİN ÖĞRETMENLER ÜZERİNDEKİ BASKISINI GÖRDÜM”

Elazığ’da Şube Başkanımız Hüseyin Selçuk Bey ile birlikte 10 okulumuzu dolaştık. Elazığ’da büyük ölçüde tekli eğitime geçildiğini gördüm. Ortaokul seviyesinde ise tekli eğitime geçişin biraz zaman alacağını görüyorum. Elazığ’da eğitimde yaşanan sorunlar lokal değil. Eğitimin genel sorunlarının Elazığ’da yansımasını gördüm. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da öğretmenlerin huzursuz olduğunu ve idarecilerin öğretmenler üzerindeki baskısını gördüm. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da mutsuz bir meslek grubu ile karşılaştım. Aynı eğitimi almasına ve aynı okulu bitirmesine rağmen kadrolu öğretmenin neredeyse 3’te 1’i maaşla çalışan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızın yaşamış olduğu sıkıntı da çok ciddi bir sıkıntı olarak duruyor. 

Nitelikli okul uygulamasını ile ilgili olarak ne düşünüyorsunuz?

“BAKANLIK İÇ BARIŞI BOZMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

Orta öğretime geçişte yeni bir sınav sistemi getirildi. Okulların %10’unu nitelikli okul olarak ilan edildi. Ancak bu %10’luk dilime hangi okulların gireceği Mayıs ayında belli olacak. Nitelikli okuldan ne anlayacağımız ise belli değil.  Bu karardan bir ülkenin okullarının %90’nın niteliksiz olduğu anlamına gelmektedir. Bu karar ülke okullarının %90’ında çalışan eğitimcilerin ve eğitim alan öğrenciler de niteliksiz olduğu anlamına gelir. Böylesine bir ayrımın yapılması başlı başına bir skandaldır. Proje okul adı altına oluşturulan yönetici ve öğretmenleri bakanlık tarafından atanan okul tipleriyle de karşı karşıyayız. Bu durumu yargıya da taşıdık birkaç ilde bu konuda başarı sağladık. Kısacası bakanlık iç barışı bozmak için elinden geleni yapıyor. Dışardan birini getirip bu ülkenin eğitimdeki iç barışını boz deseniz ancak bu kadarını yapabilirdi. Öğrenci açısından baktığımızda öğrencinin de mutsuz olduğunu görüyoruz.  Öğrenciler nasıl bir sınava gireceğini hangi derslerden sorumlu olacağını bilmiyor. Biat kültürü ile yetişmiş olan insanları yönetici olarak oturtmuşlar. Bu insanlarda liyakat yok sadece bir kesime mensup olmanın verdiği şansla o koltuğa oturmuş.  Bu nedenle o da çaresiz. Ne yapacağını bilmiyor. 2014 yılında yapılan kıyımla ne kadar tecrübeli yönetici varsa sırf kendileri ile aynı düşünmüyorlar diye öğretmen yapıldı.

Eğitimi veliler açısından değerlendirmenizi istesek neler söylerdiniz?

“VELİLER ÇOCUKLARINI OKULA GÖNDERİRKEN KAYGI DUYUYOR”

Veliler çocuklarını devlet okullarına gönderirken kaygı duyuyor. Çocuklara seçmeli ders adı altında 10 saatten fazla dini ders dayatıyorlar. Çocuğunu okula yazdırmak için giden veliye yönetici bizim okulumuzda bu derslerin seçilmesi gerekiyor diyor. Derslere baktığınızda tamamen dini derslerden oluşuyor. Normal okulların içine imam hatip okulları açılıyor. Siyasi iktidar bütün bu yaptıklarıyla kendisine gelecek tahsis etmeye çalışıyor. Kendisine biat edecek bir nesil yetiştirmek istiyor. Ancak bu arada ülkeyi de orta çağ karanlığına taşıyor.  Milli Eğitimin en önemli sorunlarından birisi de vakıflardır. Vakıflar öğrenci dersteyken onu değerler eğitimi adı altında konferans salonuna indiriyor. Bu değerler eğitimi adı altında eğitim verdiği söylenen kişiler pedagojik formasyonu olmayan ne iş yaptığı belli olmayan kişilerden teşkil edilmiş durumdadır. Biat eden ve şükürcü bir toplum oluşturmaya çalışıyorlar.  Okullarda kendi vakıflarının propagandasını yapıyorlar. Para topluyorlar. Müsteşar her nekadar okullarda para toplama hakkının sadece İHH’ya tanındığını söylese de farklı vakıfların okullarda para topladığına şahitlik ediyoruz.  Bu vakıfların verdiği derslere katılmak istemeyen öğrencilere bağırıyorlar. Bir müdür arkadaşımızın çocuğuna da bu eğitimlere katılmadığı için bağırıp çağırıyorlar. Arkadaşımız çocuğuna bağırılması üzerine olaya müdahil olduğu için müdürlükten alındı.

Son olarak neler söylemek isterdiniz?

Biz devlet yetkililerini uyarıyoruz. Eğer bu ülkeyi gerçekten seviyorlarsa yapacakları tek şey ülkemizin çocuklarını siyasetlerine alet etmesinler. Eğitimde kaliteyi arttırmak istiyorlarsa performans değerlendirmesi yerine kuracakları bir denetim mekanizması ile bu işi yapsınlar. Laik çağdaş parasız bir eğitim sistemini teşekkül etsinler.Çünkü ülkenin kurtuluşu buradan geçmektedir.

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Scripti: Medya İnternet