Basın demokrasinin vazgeçilmez unsurudur!

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İlimiz bürokratları, siyasileri, kurum ve kuruluş temsilcileri açıklamalar yayımladılar. Açıklamaların ortak vurgusu; basının demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğu yönündeydi.

Basın demokrasinin vazgeçilmez unsurudur! Güncel

Haber: Kübra TÜRKAN

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla açıklama yapanların adeta ardı arkası kesilmedi. Bu anlamlı günü kent protokolümüz de unutmayarak, basın çalışanlarının gününü kutladılar.

Vali Çetin Oktay Kaldırım 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda doğru ve tarafsız haberciliğe vurgu yaparak, şunları ifade etti; “Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, kamuoyunu bilgilendirmek adına kişilik haklarına saygılı, doğru ve tarafsız haber verme gibi birçok önemli değeri bünyesinde barındıran çok yönlü bir meslek haline gelmiştir. Gazetecilik mesleğinin ilkelerini kendilerine düstur edinmiş gazetecilerimiz bu görevlerini ifa ederken gelişen ve çeşitlenen iletişim kaynaklarıyla aynı zamanda her bir vatandaşın gözü, kulağı olmakta, yaşanan gelişmelerin güvenilir ve objektif olarak kamuoyuna sunulmasında önemli bir görev ve sorumluluğu yerine getirmektedirler. Bölgemizde ve İlimizdeki gelişmelerin halkımıza duyurulmasında, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınmasında önemli katkılar sağlayan gazetecilerimizin üstlendikleri bu görevi hassasiyetle yerine getirdiklerine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm basın camiasının  ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”

SERDAR BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE DİKKAT ÇEKTİ

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, “Kamuoyunun doğru, eksiksiz ve tarafsız bilgilendirilmesini ilke edinmiş özgür basın, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Basın mensuplarının; kamuoyunu, doğru, dürüst ve tarafsız bir şekilde objektif olarak bilgilendiren, görevini ifa ederken karşılaştığı sorunlara aldırmadan ifa ettikleri görev demokrasinin vazgeçilmez bir unsurudur.

Basın özgürlüğünün ve basın çalışanlarının haklarının korunması kadar bu özgürlüğün istismar edilmemesi, doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı, toplumun ve bireylerin hakkını gözetme gibi ilkelerde basın çalışanlarımız açısından vazgeçilmez ilkeler olmalıdır. Basının başta milli konular olmak üzere her meseleye yapıcı ve sağduyulu bir tavırla yaklaşması, millet şuurumuzun sağlamlığı ve demokrasimizin güçlenmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. İnanıyorum ki, gazetecilerimiz sahip oldukları bu sorumluluk bilinciyle ülkemizin, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için olumlu rol üstlenmeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, sürekli kendini yenileyerek her zaman daha kaliteli hizmet sunma yönünde büyük fedakârlıklarla gayret sarf eden çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar ve meslek hayatlarında başarılar dilerim.”

YANILMAZ:15 TEMMUZ’DA GÖRDÜK

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’ın mesajı da şu şekildeydi;  “Basın mensuplarımız, basın ilke ve ahlak kuralları çerçevesinde, tarafsız bir bakış açısıyla toplumumuzun yoluna ışık tutarak, aydınlatılması noktasında her zaman önemli bir güç olmuştur. Medyanın doğru ve ilkeli kullanıldığı takdirde gücünün yadsınamaz bir gerçek olduğu aşikârdır. Bunu en net 15 Temmuz gecesi yaşayarak öğrendik. Bu açıdan başta ülke menfaatleri olmak üzere kişilerin hak ve hürriyetini gözeterek görev yapan, doğru yerde ve zamanda vatandaşlarımızın gözü, dili, kulağı olan bütün medya çalışanlarımızı tebrik ediyor ve ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.”

CANGÜL: ÇAĞDAŞ YAŞAMIN VAZGEÇİLMEZ UNSURU

Elazığ Emniyet Müdürü Doğan Cangül ise; “Basınımızın değerli mensupları, Kamu hizmetlerinde, toplum talep ve beklentilerinin en verimli şekilde cevap bulması hususunda sunmuş olduğunuz katkı önem arz etmektedir. Başta yerel ve ülkemiz gündem konularında ilkeli ve doğru habercilik anlayışı içerisinde yapmış olduğunuz çalışmalar, çağdaş yaşamın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Toplum yararına yürütülen habercilik faaliyetleri esnasında, her türlü zorlu şartlar altında büyük bir özveriyle çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim.”

DEMİRDAĞ:HALKIN GÖZÜ, KULAĞI, SESİ

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, “ Kamuoyunun bilgilendirilmesi için 24 saat fedakarca görev yapan basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Elazığ basını,  Anadolu basını içerisinde köklü ve önemli bir yere sahip. Türk basını içerisinde köklü bir geçmişe sahip olan Elazığ basını, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu günlerden itibaren bugüne kadar halkımızın gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun istek ve beklentilerinin dile getirilmesi, şehrimizin sorunlarının ve güzelliklerinin gündeme taşınması noktasında ki görevini, ilkeli, tarafsız, sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde sürdürmektedir.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle ülkemizde çalışan gazetecilerimizin ve Elazığ’da her türlü zorluğa karşı mesleğini devam ettirme azmi gösteren yerel basın çalışanlarımızın bu özel günlerini kutluyorum.”

GÜRTÜRK:ÖNEMLİ BİR KAMUSAL GÖREVİ YERİNE GETİRİYORLAR

Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, “Tarafsız ve evrensel normlara uygun ilkeler çerçevesinde yayıncılık yaparak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda haber peşinde koşan basın çalışanları, halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamusal görevi yerine getirmektedirler. Günümüzde, görsel-işitsel ve yazılı basın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, toplumsallaşma sürecinde önemli rol üstlenmiştir. Basın, Demokrasinin temel taşlarından biridir. Gazetecilik, fedakârlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Topluma doğru haber verme, objektif, onur, erdem, adalet ve vicdanı bırakmadan önemli bir mesleği icra eden gazeteciler milletin vicdanına ses olmaktadır.  

Elazığ’da da her türlü zorluğa rağmen görevini fedakârca çalışan ve önemli bir kamu görevini ifa eden basın mensuplarımız yaptığımız her güzel çalışmanın halkımıza duyurulmasında önemli bir rol üstlenmişlerdir.  Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınmasına gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunarım.”

AÇIK:YEREL MADYA YEREL KALKINMANIN TETİKLEYİCİ AKTÖRLERİDİR

Elazığ İş Kadınları Derneği (ELİKAD)Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, “Medya kentlerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine çok önemli katkılar verir. Kamuoyunun doğru, tarafsız, eksiksiz ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesini sağlayarak önemli bir kamu görevini yerine getiren medyanın, aynı zamanda kentteki sorunların çözümüne, kentin tanıtımının yapılmasına ve kentin kalkınmasına da önemli katkıları bulunmaktadır.  Yerel medya bu anlamda yerel kalkınmanın tetikleyici aktörlerinden biridir. Yerel medya yayınları ile kentin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamakta; kentteki kardeşlik duygularının güçlenmesine, aidiyet bağlarının daha da sağlamlaşmasına destek ve yardımcı olmaktadır. Bu yönüyle yerel medya aynı zamanda çok önemli bir toplumsal işlevi de yerine getirmektedir. Elazığ yerel medyası yayınları, evrensel basın meslek ilkelerine olan hassasiyeti ile ülkemizde her zaman öncü ve örnek olmuştur. Elazığ yerel medya çalışanları sorumluluklarının bilinci içerisinde, özveriyle ve fedakârlıkla şehrimizin gelişmesine, toplumsal yapımızın daha da güçlenmesine çok önemli katkı sunmaktadırlar. Bu düşünceler ile tüm gazetecilerimizin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutluyor; sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.”

ALAN: ANADOLU MEDYASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ÇAĞRIMIZI YİNELİYORUZ

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan “10 Ocak, fedakârca, meslekleri için her türlü zorluğa göğüs geren basın çalışanlarının hak ve mesleki hürriyetlerini kazandıkları günü temsil etmektedir. Bundan 57 yıl önce başlatılan bu mücadelede galip gelen basın mensupları, bugünü adeta bir bayram olarak kutlamaktadır. Elbette illerin kalkınma ve gelişmesinde ve aynı zamanda çok seslilik ve demokratikleşmede medya büyük sorumluluklar yüklenmektedir. İlimiz yerel medyasında ve ulusal medya organlarının yerel temsilcileri olarak görev yapan tüm medya mensupları bu sorumluluk ve anlayışla hizmet vermektedirler.  Kamusal bir görev ifa eden medyanın bu anlamda güçlendirilmesi gerekmektedir. Ancak, yüksek uydu maliyeti ve telif ücretleri ile Basın İlan Kurumunun içinde bulunduğumuz Ocak ayı itibarı ile medya kuruluşlarına ilan ödemelerinde Maliyeden ve SGK’dan ‘borcu yoktur’ yazısını şart koşması tüm medya kuruluşları için sıkıntılar yaratmaktadır. Her platformda asla susmaması gereken Anadolu medyasının güçlendirilmesi için destek çağrımızı 10 Ocak Kutlama mesajımız vesilesiyle bir kez daha yineliyor;

Bu vesileyle, ilimizde görev yapan tüm medya mensuplarının bu anlamlı gününü kutlar, hizmetlerinden ötürü kalbi şükran ve teşekkürlerimi sunarak, başarılarının devamını dilerim”

KENÇ: ONURLU BİR MESLEK

Elazığ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç, “Gazeteciliğin onurlu bir meslek. Bu bağlamda İlimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan siz değerli basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, bu vesileyle ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, görevi başında bulunanlara çalışmalarında başarılar diliyor, selam ve muhabbetlerimi sunuyorum.”

Elazığ Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, “Gerçek gazetecilik, insan haklarının daha rahat ve geniş ortamda yaşanmasını sağlar, sağlamalıdır. Eğitim-Bir-Sen olarak, yaptığımız faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması noktasında katkılarını gördüğümüz basınımıza ve değerli çalışanlarına teşekkür ediyor; 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün, sosyal ve ekonomik hakların teslim edildiği bir gün olmasını temenni ediyoruz. Basın emekçilerinin mesleklerini daha rahat ve verimli icra edebilmeleri için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı, yasaların uygulanmasında ihtimam gösterilmelidir. Çalışan gazetecilere, bir kez daha çalışma hayatlarında başarılar diliyor, görevini yaparken hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz.”

 

 

 

 

 

 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Scripti: Medya İnternet