Atmaca’dan ruh sağlığı reçetesi

Türkiye Psikiyatri Derneği Elazığ Şube Yönetim Kurulu Adına 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla Prof. Dr. Murad Atmaca bir mesaj yayımladı. Atmaca mesajında ruh sağlığını korumanın yollarını da aktardı.

Atmaca’dan ruh sağlığı reçetesi Güncel

Atmaca,  10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı ile ilgili tarihi bilgiler vererek, “Bu yıl Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen  10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü teması ‘İş Yerlerinde Ruh Sağlığı yani Çalışanın Ruhsal Sağlılık Hali ‘dir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 300 milyondan fazla kişi depresif bozukluklar, 250 milyondan fazla kişi kaygı bozukluklarından mustariptir. İşsizlik, ruhsal hastalıkların oluşumu için bir bilinen bir risk faktörüdür. Ancak olumsuz bir iş yaşamı da fiziksel ve ruhsal hastalıkların meydana gelmesine geniş bir zemin hazırlamaktadır. Olumsuz iş yaşamı, depresyon ve kaygı bozuklukları dışında alkol madde kullanım bozuklukları, devamsızlık, tükenmişlik gibi üretkenliği derinden etkileyen sonuçlar doğurabilmektedir” dedi.

YÖNETİCİLER ÇALIŞANLARININ RUH SAĞLIĞIJNI NASIL KORUMALI?

 Ruh sağlığının bozulmasının iş yeri ile ilişkili olan risk faktörlerine de açıklık getiren Atmaca, “ Yetersiz sağlık ve güvenlik politikaları. Yönetimin çalışanlarla yetersiz  iletişim kurması.  Karar verme süreçlerine çalışanı dahil etmekte yetersizlik yaşanması ve çalışanın kendine ait çalışma yaşamı ile ilgili kontrol duygusunun düşük olması. Çalışana destek sistemlerinin yetersiz olması. Esnek olmayan çalışma saatleri.  Görev tanımlarının net olmaması. Yapılan işin içeriğinin çalışana uygun, iş yoğunluğunun ise yapabileceğinden fazla olması en sık görülen risk etmenleri olarak belirlenmiştir. Bunların yanısıra işyerlerinde iş arkadaşlarının zorbalıkları (bullying) ve mobbing olarak bilinen amirlerin bezdirici tutumlarına maruz kalmak günümüzde yaygın olarak görülen ve çalışanın ruhsal sağlığının bozulmasına neden olan önemli risk etmenleridir. Çalışma yaşamını olumsuz etkileyen bir diğer etmen ise vardiya ya da  nöbet usulü gibi uzun çalışma saatleridir. Çalışanlara yönelik adil davranışlar sergilenmemesi de çalışanın ruhsal sağlığını bozar” ifadelerini kullandı.

‘ÜCRET AZLIĞI DA RUH SAĞLIĞINI BOZUYOR’

Çocuk çalışanların ruhsal sağlığının çok daha çabuk bozulduğunu kaydeden Atmaca, “ Ayrıca işyerlerinde çalışanların cinsiyetlerine göre psikolojik tacize uğrama sıklığına bakıldığında özel sektörde erkeklerin, kamu sektöründe de kadınların daha fazla psikolojik tacize uğradıkları gösterilmiştir. Genel literatüre bakıldığında erkeklere göre kadınların az da olsa daha fazla psikolojik tacize ya da gizli ayrımcılığa uğradığı bildirilmektedir.  Benzer şekilde, yapılan işe göre verilen ücretlerin azlığı da çalışanın ruh sağlığı üzerine oldukça olumsuz etkiler bırakmakta ve yine adalet, güven ve değer duygularını zedelemektedir” dedi.

RUHSAL SAĞLIĞI KORUMANIN PÜF NOKTALARI:

Sağlık çalışanlarının uğradığı saldırılara da değinen Atmaca, “Öte yandan, bu ülkenin hekimleri, ölümle sonuçlanacak kadar ciddi fiziksel şiddete maruz kalmaktadırlar ve bu kabul edilebilir bir durum değildir. Bizler toplumun ruh sağlığını, halk sağlığını koruyup geliştirmekle görevli çalışanlar olarak;  Ruhsal sağlılık hali için toplumun her bireyinin eğitilmesini. İş yerlerinde net görev tanımlarının yapılması ve bunlara uyulmasının sağlanmasını. Herkesin aldığı eğitim, yetenekleri göz önüne alınarak uygun iş ve görevlerde çalışmasının sağlanmasını. Çalışanın karar verme süreçlerine dahil edilmesini, çalışanın ödüllendirilmesini. İnsani koşullar ve biyolojik ritme uygun çalışma saatlerinin oluşturulmasını. Çalışanların ruhsal sağlıklılık halinin sürdürülmesine yönelik gözlem ve taramaların yapılmasını. İş yerlerine uygun destek ve motivasyon (güdüleme) sistemleri oluşturulmasını. Psikiyatrik tedavi gören bireylerin damgalanmamasını ve de İş yerlerinde her kademede iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması ve düzenli takiplerinin sağlanmasını öneriyoruz ve her birimiz aynı zamanda birer çalışan olarak da çalışanın ruhsal sağlığı temasına farkındalık oluşturmak istiyoruz. Sevgi, saygı, tutarlılık, güven, değer, kapsayıcılık duyguları, adil çalışma koşulları ile dolu, insan olmayı unutmadığımız, sağlıklı yaşam ortamlarında nice 10 Ekimler dileği ile tüm insanlığın Dünya Ruh Sağlığı Gününü Kutluyoruz”  diyerek sözlerini noktaladı. (Bülten)

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Scripti: Medya İnternet